0212 549 70 91 - 92

Sfero Döküm ve Pik Döküm Arasındaki Fark

Sfero ve Pik döküm, metal sektöründe yoğun olarak kullanılmaktadır. İkisinin de kendine özgü bazı özellikleri mevcuttur. Bu sebeple sfero ve pik döküm arasındaki farklar ortaya çıkmaktadır. Kullanım yapılacak alana göre tercihte bulunmak önemlidir. Bu farklar kısaca aşağıdaki gibidir.

Sfero ve Pik Döküm Arasındaki Fark

  • Sfero dökümün yapısında küre şekilli grafitler bulunmaktadır. Pik dökümde ise bu şekiller daha farklıdır. Keskin köşelidir.
  • Grafit yapısı nedeniyle pik dökümde gerilimin yükselmesi durumu ortaya çıkmaktadır. Bu da çentik etkisi denilen duruma yol açar. Çatlama ihtimali daha yüksektir. Sfero dökümün küre grafitleri nedeniyle gerilimi daha düşüktür.
  • Sfero dökümde çekme mukavemeti pik döküme göre daha yüksektir. Bu da kullanılan malzemenin dayanımını daha çok arttırmaktadır.
  • Pik döküm ve sfero dökümünde kullanılan kimyasalların homojen dağılımı oldukça benzerdir. Sadece kükürt ve magnezyum değişiklik gösterebilmektedir. Ancak böyle bir benzerliğe rağmen katılaşma dereceleri farklıdır. Bu da mekanik niteliklerinde değişime neden olmaktadır.
  • Sfero dökümde korozyon direnci ve okside olmama özelliği pik döküme göre daha yüksek seviyededir. Bu yönüyle pik dökümün üretim aşamaları daha kolay denilebilir.
  • Sfero döküm, pik döküme göre titreşim sönümlemede daha verimlidir.
  • Isıl işlem uygulamaları sfero döküm üzerinde yapılabilmektedir. Pik döküm için ısıl işlem yapılamamaktadır.
  • Pik dökümün erime noktası nispeten daha düşüktür. Dolayısıyla kırılgan bir yapısı vardır. Sfero döküm bu konuda daha güçlüdür.
4.953 kez görüntülendi