0212 549 70 91 - 92

Hidrolik Sistemleri

Hidrolik sistemler, sıvı basıncını kullanarak mekanik güç iletimi sağlayan sistemlerdir. Bu sistemler, sıvı basıncını kullanarak iş makinalarının, araçların, endüstriyel makinelerin, uçakların, gemilerin, vb. hareketini kontrol eder. Hidrolik sistemler, hidrolik pompalar, hidrolik valfler, hidrolik silindirler, hidrolik motorlar ve borular gibi bileşenlerden oluşur. Hidrolik sıvılar, hidrolik sistemin çalışması için gereklidir ve yağ tabanlı bir sıvı veya su tabanlı bir sıvı olabilir. Hidrolik sistemler, yüksek güç aktarımı gerektiren durumlarda kullanılabilir ve yüksek güç aktarımı gerektiren endüstriyel uygulamalarda sıklıkla tercih edilir.

Hidrolik sistemler, sıvı basıncını kullanarak mekanik güç iletimi sağlayan sistemlerdir. Hidrolik sistemlerin çalışma prensibi, Pascal yasası olarak bilinen prensibe dayanır. Pascal yasası, bir sıvının herhangi bir noktasına uygulanan basıncın, sıvının herhangi bir başka noktasında aynı şekilde hissedileceğini belirtir.

Hidrolik sistemlerde, hidrolik pompalar sıvıyı hidrolik sisteme pompalar ve hidrolik valfler sıvının akışını kontrol eder. Hidrolik silindirler veya hidrolik motorlar, hidrolik sıvının kontrol edilen akışını kullanarak mekanik güç üretir.

Hidrolik sistemin çalışması şu şekildedir:

Hidrolik pompa, hidrolik sıvıyı hidrolik sistemine pompalar. Pompa, hidrolik sıvıyı yüksek basınçlı bir boru hattından pompalar.

Hidrolik valfler, hidrolik sıvının akışını kontrol eder. Valfler, hidrolik sıvının akış yönünü, akış hızını ve basıncını kontrol eder.

Hidrolik silindirler veya hidrolik motorlar, hidrolik sıvının kontrol edilen akışını kullanarak mekanik güç üretir. Hidrolik silindirler, hidrolik sıvının itme veya çekme gücünü kullanarak doğrusal hareket sağlar. Hidrolik motorlar, hidrolik sıvının dönme hareketini kullanarak döner hareket sağlar.

Hidrolik sıvı, hidrolik sistemden geri dönerek hidrolik tankta depolanır.

Bu süreç, hidrolik sıvının kontrol edilen akışını kullanarak mekanik güç iletimini sağlar.

Mobil Hidrolik Sistemleri

Mobil hidrolik sistemler örneğin inşaat, tarım ve ormancılık makinelerinde kullanılmaktadır. Minimum ağırlıkla birleştirilmiş yüksek çıkış gücünün gerekli olduğu durumlarda, düşük alan gereksinimleriyle birleştirilmiş hidrolik sistemlerin olağanüstü yüksek güç yoğunluğu sayesinde bu güç biçimi özellikle etkilidir.

Çift etkili tasarım, tek etkili, çift uçlu, gömülü lineer konum sensörlü akıllı silindirlerin yanı sıra valf takılı özel özel silindirler, özel borular, vb. ile hem krom hem de nitrit çubuk cilaları sunuyoruz. Minimum 10 parça minimum gereksinimle IFP, uygulamanız için size mükemmel silindiri sağlayabilir.

Mobil hidroliğin günümüzde talep noktaları;

 • Aşırı basınçlar
 • Zorlu sıcaklık profilleri
 • Giderek daha kompakt tasarımlar
 • Giderek küresel olarak tanımlanan çalışma koşulları
 • En düşük başarısızlık oranları
 • Daha uzun hizmet ömrü
 • Daha katı emisyon standartları

Modern mobil hidrolik kontrol devrelerinde şaft hızının hızlı ve temassız ölçümüdür.

Mobil hidrolik ekipmanın zaten endüstriyel muadilinden daha zor bir ömrü vardır. Bunun dört temel nedeni vardır:

 • Çalışma Ortamı: Kirli, tozlu koşullarda ve aşırı sıcaklıklarda çalışan çok sayıda endüstriyel hidrolik ekipman vardır ve mobil ekipman için bu istisnadan ziyade normdur.
 • Tank Boyutu: Alan ve ağırlık kısıtlamaları nedeniyle, mobil hidrolik ekipmanın rezervuar kapasitesi tipik olarak idealin altındadır. Bu, sistemde daha az yağ sirkülasyonu olduğu ve tankta daha kısa bir kalma süresi olduğu ve partiküller, su ve hava gibi kirleticilerden kurtulduğu anlamına gelir.
 • Soğutma Kapasitesi: Rezervuar, mobil hidrolik ekipmandaki doğrama bloğuna giden tek bileşen değildir. Çoğu zaman, soğutma sistemi de aynı akıbete uğrar. Sonuç olarak, kurulu soğutma kapasitesi en iyi ihtimalle marjinaldir veya basitçe yetersizdir.

Elbette, makinenin bulunduğu yerdeki ortam sıcaklığı, hidrolik sistemin ısı dengesini ve dolayısıyla çalışma sıcaklığını etkiler. Güvenilirlik kazanımları açısından olasılıklara dair bazı anekdot niteliğinde kanıtlar sağlamak için, yakın zamanda, sıcak iklimlerde çalışan 90’dan fazla mobil makineye takılan verimli bir soğutmalı yağ soğutucunun tasarımcısıyla görüştüm. Bu soğutma gruplarının kurulumu sonucunda hidrolik yağ sıcaklığını 15 santigrat dereceye kadar düşüren bu makinelerin kullanıcıları, hortum, silindir ve pompa arızalarında ciddi bir azalma olduğunu bildirdiler.

 • Çalışma Basıncı: Yine, birçok yüksek basınçlı endüstriyel hidrolik sistem varken, sınırları zorlayan mobil sistemlerdir.

Hidrolik Sistemlerin Mobil Hidrolikteki Uygulamaları

Mobil hidrolikte hidrolik sistem manuel olarak kontrol edilir. Vinçler, ekskavatörler, beko, hafriyat ekipmanları vb. gibi bina ve inşaat ekipmanları,   traktörler, sulama sistemi, malzeme taşıma ekipmanları, tünel açma ekipmanları, ray ekipmanları vb. mobil hidroliğin bazı örnekleridir.

 • Hidrolik Vinç: Kavramsal bir diyagrama sahip hidrolik vinç
 • Hidrolik Çekiç: Kavramsal bir diyagrama sahip Hidrolik Çekiç

Mobil Hidrolik Çeşitleri

Dişli Pompalar

Kamyona monte hidrolik sistemler için kullanılan en yaygın tasarım dişli pompadır. Bu tasarım biçimi, daha kısmi hareketli parçaya sahip olması, bakımının diğerlerine göre kolay olması, diğer tasarımlara nispeten kirlenmeye karşı daha tercih edilebilir olması ve ucuz olması ile karakterize edilir. Dişli pompalar, pozitif yönlü pompalar olarak da adlandırılan sabit türden pompalardır. Bu, pompa milinin her hareketinde (dönüş biçiminde) aynı hacimde akışın üretildiği anlamına gelir. Dişli pompalar, pompanın maksimum basınç derecesi, inç küp yer değiştirme ve maksimum giriş hızı sınırlaması açısından derecelendirilir.

Özellikleri:

 • En yaygın tasarım
 • Daha az hareketli parça, bakımı kolay, kirleticilere karşı daha toleranslı, nispeten ucuz
 • Pozitif, deplasmanlı pompalar olarak da adlandırılan sabit
 • Maksimum basınç derecesi, inç küp yer değiştirme, maksimum giriş hızı sınırlaması açısından derecelendirilmiştir
 • Açık merkezli hidrolik sistemlerde kullanılır
 • Yağı dişli boşluğunun çevresinde taşır ve çıkış ağzından zorlar
 • Pompa verimliliğini artırmak için az miktarda basınçlı yağ ile dişli uçlarını iten baskı plakalarını kapsar

Pistonlu Pompalar

Yüksek çalışma basınçları gerektiğinde genellikle pistonlu pompalar kullanılır. Pistonlu pompalar geleneksel olarak benzer yer değiştirmelere sahip dişli pompalardan daha yüksek basınçlara dayanacaktır; bununla birlikte, pistonlu pompalarla ilişkili daha yüksek bir başlangıç maliyeti ve ayrıca kirlenmeye karşı daha düşük direnç ve artan karmaşıklık vardır.

Pistonlu pompanın ek hareketli parçaları, daha katı filtreleme gereksinimleri ve daha yakın toleranslarla doğru şekilde çalıştığından emin olmak için bu karmaşıklığı anlamak ekipman tasarımcısına ve servis teknisyenine düşer. Pistonlu pompalar genellikle kamyona monte vinçlerde kullanılır, ancak aynı zamanda, motor devrini değiştirmeden sistem akışını değiştirmenin istenebileceği kar ve buz kontrolü gibi diğer uygulamalarda da bulunur.

Özellikleri:

 • Daha yüksek basınçlara dayanma
 • Daha yüksek başlangıç ​​maliyeti, kirlenmeye karşı daha düşük direnç ve artan karmaşıklık
 • Ek hareketli parçalar, daha sıkı filtreleme gereksinimleri ve daha yakın toleranslar
 • Kamyona monte vinçler
 • Motor devrini değiştirmeden sistem akışını değiştirmek istendiğinde iyi
 • Sabit ve değişken yer değiştirme tasarımları mevcuttur
 • İçeri ve dışarı hareket eden pistonları içeren silindir bloğunu kapsar – bu hareket, besleme portundan yağ çeker ve çıkış boyunca zorlar
 • Eğik plakanın açısı, piston strokunun uzunluğunu belirler
 • Eğik plaka sabit kalır
 • Pompa silindirlerinin toplam hacmi tarafından belirlenen yer değiştirme

Kanatlı Pompalar

Kanatlı pompalar bir dönemler hava pervaneleri ve merdivenler gibi ticari araçlarda yaygın olarak kullanılmaktaydı. Günümüzde, dişli pompalar daha yaygın olarak kabul edildiğinden ve mevcut olduğundan, kanatlı pompa bu mobil (kamyona monteli) hidrolik sistemlerde yaygın olarak bulunmaz.

Kanatlı bir pompada, giriş mili dönüş sağladıkça, yağ pompanın kanatları arasında toplanır ve daha sonrasında pompanın çıkış tarafına taşınır. Bu, dişli pompaların çalışma şekline benzer, ancak pompa gövdesindeki dönen bir kartuşta bir çift dişli yerine bir kanat seti vardır. Pompanın giriş tarafında pompanın çıkış tarafında kanatlar arasındaki alan azaldıkça ve arttıkça, alan değişikliği yapısından dolayı kanat kartuşu dönerken yağ besleme ağzından içeriye çekilir ve çıkıştan dışarı atılır.

Özellikleri:

 • Ticari araçlarda kullanılır, ancak günümüzde daha yaygın olarak kabul edilen ve mevcut olan dişli pompalarda olduğu kadar yaygın değildir.
 • Giriş mili dönerek, pompanın kanatları arasında yağın toplanmasına neden olur ve daha sonra kanatlar arasındaki alan çıkış tarafında azaldıkça ve giriş tarafında arttıkça pompa çıkış tarafına taşınır, besleme portundan yağ çekmek ve kanat kartuşu olarak çıkıştan dışarı atmak için döner
2.530 kez görüntülendi